01 03 04 05

Okolice Ostrowa

Okoliczne miejscowości :

  • Trójmiasto – mnóstwo atrakcji i rozrywki w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
  • Jastrzębia Góra – zwana „Gwiazdą Północy”. Najbardziej wysunięty na północ punkt linii brzegowej Polski.
  • Rozewie – znajduje się tam latarnia morska, gdzie mieści się Muzeum Laternictwa Polskiego oraz izba pamięci Stefana
  • Hel – Fokakarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
  • Rzucewo – neogotycki pałac z 1845 r., położony około 35 km od Ostrowa
  • Krokowa – zamek obronny z przełomu XIV i XV wieku, w którym obecnie mieści się hotel, restauracja. Ciekawostką jest również park. O obiekcie pisał w swojej powieści Stefan Żeromski. Zamek jest perełką architektoniczną
  • Władysławowo – Port Rybacki

oraz

  • Groty Mechowskie -Odkryte w 1818 roku Groty Mechowskie są największą osobliwością przyrody nieożywionej na Niżu Polskim i jednocześnie najmniejszą podziemną trasą turystyczną w Polsce. Jedyna tego typu jaskinia na całym Niżu Europejskim powstała w okresie najmłodszego zlodowacenia jako formy typu krasowego w osadach wolnolodowcowych. Groty Mechowskie są chronione prawnie jako rezerwat przyrody. Wejścia do grot znajdują się poniżej poziomu utuczającego je terenu. W kilku miejscach jaskini występują nacieki w formie stalaktytów. Na końcu niskiego korytarza liczącego ok. 38 metrów w głąb skarpy znajduje się izba z pięknymi barwnymi mineralnymi spływami.